تبلیغات
وبلاگ بارنی - اس ام اس عاشقانه
اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه جدید sms-jok.royablog.ir

وقتی نگاه عاشق کسی به توست می بینی اما دلت بسته به مهر دیگریست ، می گذری و عاشقانه به کسی می نگری که دلش پیش تو نیست .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به پندار تو : جهانم زیباست ، جامه ام دیباست ، دیده ام بیناست ، زبانم گویاست ، قفسم هم طلاست ، به این ارزد که دلم تنهاست ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به نام کسی که یادش در بهار من ، نامش در اندیشه ی من ، عشقش در قلب من ، کلامش در دفتر من و دیدارش آرزوی من است .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انسان موفق کسی است که در تاریکی دنبال شمع بگردد نه اینکه منتظر بشیند تا صبح شود .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هنگامی دستم را دراز کردم که دستی نبود ، هنگامی لب به صحبت گشودم که مخاطبی نبود و هنگامی تشنه ی آتش شدم که در برابر دنیا بودم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

میدونی اگه صخره و سنگ تو مسیر رودخانه ی زندگیت نباشند ، صدای آب اصلا قشنگ نیست .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ریاضی میگه دو خط موازی بهم نمیرسن مگه با شکستن یکی ، پس من میشکنم به خاطر تو .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چه سخته آدم دوباره به دیواری تکیه بده که یک بار آوارش روش ریخته .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کاشکی عشق دیروز هنوز میون ما بود ، واسه من توی قلبت هنوز به ذره جا بود .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هیچکس منتظر خواب تو نیست ، که به پایان برسد ، لحظه ها می آیند ، سالها می گذرند و تو در قرن خودت می خوابی ، هیچ پروازی نیست برساند ما را به قطار دگران ، مگر انگیزه و عشق ! مگر آیینه و صلح و تقلا و تلاش .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دلم گرفته ، دلم گرفته ، به ایوان می روم و انگشتانم را بر پوست کشیده ی شب می کشم ، چراغهای رابطه تاریکند ، کسی مرا به آفتاب معرفی نخواهد کرد ، کسی مرا به میهمانی گنجشکها نخواهد برد ، پرواز را به خاطر بسپار ، پرنده مردنی است .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آسمان برای گرفتن ماه تله نمی گذارد ، آزادی ماه است که او را پایبند می کند .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یاد آن روز که در صفحه ی شطرنج دلت ، شاه عشق بودم و با کیش دلت مات شدم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
با هزار و یک ترفند شاخه گلی مصنوعی را در میان گلهای شاداب گلدانت پنهان کردم و بر دفتر خاطراتت نوشتم تو را دوست خواهم داشت ، تا زمانی که آخرین گل پژمرده شود .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کامل بودن را به دیگری بسپارید ، شما همان باشید که هستید ، چون تنها در این صورت بهترین هستید .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آسمان آبی ، غم آبی و حقیقت آبی است ، بیا در آبی آرامش خانه کنیم .


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حتی اگر وقتی فکر می کنید هیچ اشتباهی نکرده اید و دچار مشکل شدید ، مطمئن باشید که کوتاهی کرده اید و نگاهی به گذشته بیاندازید ، ولی این بار از نگاه دیگری .

امیدواریم مورد استفاده واقع شده باشد


كلمات كلیدی : اس ام اس ، اس ام سا جالب ، اس ام اس عاشقانه ،